โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนการซ่อมแซมสะพานและถนนที่เสียหายจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มที่บ้านต้นยาง

   ในเดือนพฤษภาคม 2564 เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ความแรงของน้ำได้กัดเซาะตอม่อของสะพานข้ามลำธารซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกของชาวบ้าน ส่งผลให้ตอม่อชำรุด จำเป็นต้องรีบซ่อมแซมก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร

   โคเออร์กาญจนบุรีจึงได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมตอม่อสะพานครั้งนี้ ได้แก่ ปูนซิเมนต์จำนวน 5 ถุง ทรายหยาบจำนวน 20 ถุง และหินกรวดจำนวน 20 ถุง ซึ่งการซ่อมแซมได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน

ตอม่อที่สะพานที่เสียหายก่อนได้รับการซ่อมแซม

หลังการซ่อมแซม

   ในเดือนมิถุนายน ฝนยังคงตกหนัก ถนนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านต้นยางได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่อยู่ติดกับพื้นที่ลาดชัน เวลาฝนตกหนักทำให้ดินโคลนไหลลงบนถนน ซึ่งมีรถยนต์สัญจรผ่านบ่อย ทำให้การสัญจรและผู้ใช้ถนนได้รับผลกระทบ อีกทั้งอยู่หน้าโรงเรียน จึงต้องรีบดำเนินการ ก่อนเปิดเรียน เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้สัญจรในชุมชน

   โคเออร์จึงได้สนับสนุน ปูนซิเมนต์จำนวน 25 ถุง หินและทรายอย่างละ 2 คิวเพื่อให้การดำเนินงานซ่อมถนนสำเร็จลุล่วงต่อไป