โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมเรียนรู้วันเสาร์ และจิตอาสาวันอาทิตย์ให้กับเด็กและเยาวชนที่บ้านต้นยาง

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดอบรมให้ความรู้ในวันเสาร์แก่เยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านวิชาชีพการทำขนมซาโมซ่าทอด ซึ่งทำจากแป้งห่อไส้ผักหรือเนื้อสัตว์ โดยดำเนินการอบรม จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 12 คน ในวันที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการป้องกันการรวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 24 คนเป็นหญิงจำนวน 20 คน และ ชายจำนวน 4 คน

   นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนโครงการโรงเรียนวันอาทิตย์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยครูคำสอนได้มอบหมายให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่าง มาทำกิจกรรมจิตอาสาหารายได้ ด้วยการทำลูกชิ้นทอด และไส้กรอกทอด แล้วจัดเด็กเป็นจำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-10 คน ออกเดินขายตามบ้าน เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนสำหรับจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ในครั้งต่อไป

กิจกรรมวันเสาร์ของเยาวชนเพื่อเรียนรู้การ ทำขนมซาโมซ่า