โคเออร์จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

   โคเออร์จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขึ้นทุกปี เพื่อให้ผู้หนีภัยฯ ได้แสดงความกตัญญูและขอบคุณต่อญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุในชุมชน ที่ได้นำประสบการณ์ชีวิตมากมาย มาสร้างคุณประโยชน์ ให้กับชุมชน นำภูมิปัญญามาถ่ายทอดให้ลูกหลานได้สืบสานความรู้และวัฒนธรรมอันล้ำค่า กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีรดน้ำดำหัว การแสดงทางวัฒนธรรม หรือการออกกำลังกายและสันทนาการของกลุ่มผู้สูงอายุ การแสดงและการขับร้องเพลงของกลุ่มเยาวชน การมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้สูงอายุที่ดำรงชีวิตเป็นแบบอย่าง

   โคเออร์แม่สะเรียง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 12 เมษายน 2564 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 183 คน เป็นหญิงจำนวน 114 คน และชายจำนวน 69 คน

   โคเออร์แม่สอด จัดที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน เป็นหญิงจำนวน 75 คน และชายจำนวน 45 คน

   สำหรับในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเยาวชนไปรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตามบ้าน เมื่อวันที่ 29 เมษายน ทั้งนี้เพื่อลดการรวมตัวในห้วงเวลาของโรคระบาด นอกจากนี้ ที่บ้านอุ้มเปี้ยมยังมีเยาวชนจิตอาสาทำดี จำนวน 27 คน เป็นหญิง จำนวน 14 คน ชาย จำนวน 13 คน ไปซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับผู้สูงอายุยากไร้ที่อาศัยอยู่ลำพังในบ้านที่ทรุดโทรมด้วย

   โคเออร์กาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ที่บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีผู้สูงอายุมาร่วมงานจำนวน 75 คน เป็นหญิงจำนวน 39 คน และชายจำนวน 36 คน และที่บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 มีผู้สูงอายุร่วมงานจำนวน 48 คน เป็นหญิงจำนวน 34 คน และ ชายจำนวน 14 คน

   โคเออร์อรัญประเทศ ยังคงสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งเป็นประจำทุกเดือนให้กับผู้สูงอายุขาดแคลนในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดสระแก้วจำนวน 60 คน และสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุขาดแคลนจำนวน 40 คนในจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสังฆมณฑลอุบลราชธานี

โคเออร์แม่สอดจัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

วันผู้สูงอายุ และกิจกรรมจิตอาสาทำดี ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

กิจกรรมวันผู้สูงอายุที่บ้านต้นยาง

โคเออร์อรัญประเทศ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้ผู้สูงอายุ