โคเออร์กาญจนบุรี จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันอีสเตอร์ ที่บ้านถ้ำหินและบ้านต้นยาง

   เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 คุณพ่อวัชระ พฤกษาโรจนกุล เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม คุณพ่อจัสติน และเจ้าหน้าที่โคเออร์ ได้เดินทางไปร่วมฉลองวันอีสเตอร์ ที่โบสถ์คาทอลิกในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี หลังมิสซา มีพิธีการแสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับซิสเตอร์เซซีเลีย โดยคณะกรรมการ สภาอภิบาลของโบสถ์ และครูคำสอน

   ต่อมาในวันที่ 21 เมษายน 2564 คุณพ่อจัสติน และเจ้าหน้าที่โคเออร์ ได้เดินทางไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมกิจกรรมฉลองวันอีสเตอร์ที่โบสถ์คาทอลิกในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคริสตศาสนิกชน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

   หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการแสดงของเด็กและเยาวชนกลุ่มโรงเรียนวันอาทิตย์จำนวน 30 คน ด้วยการเต้น และขับร้องเพลง ในโอกาสฉลองอีสเตอร์ หลังจากนั้น คุณพ่อจัสตินได้ไปส่งศีลเจิมให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยอยู่ที่บ้าน จำนวน 2 ราย

ฉลองวันอีสเตอร์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯบ้านต้นยาง และถ้ำหิน

เยี่ยมผู้ป่วยและส่งศีลเจิม