โคเออร์สนับสนุนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาด้านสมุนไพร อาหาร ดนตรีและศิลปการแสดงพื้นบ้าน

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรม “การทำน้ำมันไพล” หรือน้ำมันเหลือง ซึ่งมีสรรพคุณคลายความอ่อนล้า บรรเทาอาการปวดเมื่อย การอักเสบของเส้นเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อ ฯลฯให้กับผู้สูงอายุ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 12 เมษายน 2564 มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน เป็นหญิงจำนวน 19 คน และชายจำนวน 6 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 เมษายน 2564 มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 29 คน เป็นหญิงจำนวน 21 คน และชายจำนวน 8 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุนำไปสอนต่อให้กับเยาวชนและผู้สนใจที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดทำเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือจำหน่าย ทั้งนี้กลุ่มผู้เข้าอบรมสนใจผลิตจำหน่ายในชุมชนอีกด้วย

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อรักษาสุขภาพที่บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 28 คน ประกอบด้วยหญิงจำนวน 22 คน และชายจำนวน 6 คน

   วันที่ 9 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม “สืบสานอาหารพื้นบ้าน” ด้วยการทำแกงตะกะโป๊ะ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเพิ่มปริมาณอาหารด้วยข้าว พืชผักและเนื้อสัตว์ให้เลี้ยงคนได้มากและสำหรับงานพิธี ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน เป็นหญิงจำนวน 20 คนและชายจำนวน 5 คน

   โครงการถักเปลจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 9 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 34 คน เป็นหญิงจำนวน 25 คน และชายจำนวน 9 คน เป็นงานภูมิปัญญาที่สร้างรายได้อีกด้วย

   โคเออร์แม่สะเรียงสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านสอนดนตรีพื้นบ้าน การร้องเพลง และการรำดาบ สำหรับงานพิธี ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 9 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 31 คน เป็นหญิงจำนวน 20 คน และชายจำนวน 11 คน

การทำน้ำมันไพลที่บ้านถ้ำหิน และบ้านต้นยาง

การทำลูกประคบสมุนไพร และทำแกงตะกะโป๊ะที่บ้านอุ้มเปี้ยม

การถักเปล ที่บ้านแม่หละ