โคเออร์แจกจ่ายเสื้อกันหนาวให้กับผู้เปราะบางในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่ง

   สืบเนื่องจากการพยากรณ์ว่าอากาศในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวปลายปี2563 ต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม 2564 ซึ่งเป็นผลจากปรากฎการณ์ลานีญาซึ่งส่งผลต่อสภาวะอากาศ ซึ่งจะส่งผลให้ “ผู้อยู่พื้นที่หนาวเย็น” มีอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ร่างกายป่วยได้ง่ายกว่าปกติ โรคสำคัญคือ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น กลุ่มคนเหล่านี้ควรต้องหันมาเตรียมร่างกาย และดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวด้วยการสวมเสื้อผ้าหนา ๆ ให้สามารถต้านทานอากาศหนาวเย็นได้ โคเออร์ มีความห่วงใยต่อผู้เปราะบางในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่ง ดังนั้นจึงได้แจกจ่ายเสื้อกันหนาวจำนวน 5,951 ตัว ให้แก่เด็ก และผู้สูงอายุ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ บ้านอุ้มเปี้ยม และบ้านนุโพ จ.ตาก จำนวน 3,293 ตัว ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง และ บ้านแม่ละอูน จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1,319 ตัว ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน และ บ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 844 ตัว ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี และ บ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี จำนวน 495 ตัว เมื่อเดือนมกราคม 2564

บุคลากรตรวจสอบเสื้อกันหนาวก่อนแจกจ่าย

การแจกเสื้อกันหนาวให้ผู้เปราะบางในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

ผู้เปราะบางที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตาก