โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

   ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2564 โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมหลักสูตรการป้องกันภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้หนีภัยฯ ที่เป็นเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวนรวม 210 คน เป็นหญิงจำนวน 141 คน และ ชายจำนวน 69 คน

   เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ภัยชนิดต่าง ๆ สาเหตุและการป้องกันภัยเบื้องต้น ชนิดของถังดับเพลิงและวิธีการใช้ นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาอื่น อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ อุบัติเหตุต่าง ๆ การเคลื่อนย้ายคนเจ็บส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาล แบบต่างๆ เช่น คนได้รับบาดเจ็บจากกระดูกหัก การได้รับบาดเจ็บแผลสดเลือดออก การห้ามเลือด การทำแผล การได้รับบาดเจ็บจากถูกงูกัด การช่วยคนจมน้ำ เป็นต้น