โคเออร์กาญจนบุรี จัดพิธีบูชาขอบพระคุณในเทศกาลมหาพรตที่บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน

   เทศกาลมหาพรต ในปีนี้เริ่มตั้งแต่ วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งในวันที่ 4 มีนาคม 2564 คุณพ่อจัสตินได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

   ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม คุณพ่อจัสติน และคุณพ่อวัชระ พฤกษาโรจนกุล ได้เดินทางไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณให้กับสัตบุรุษที่วัดคาทอลิกในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

   หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นกิจกรรมเยี่ยมบ้านและส่งศีลให้กับผู้ชราซึ่งเป็นผู้ป่วย ซึ่งเดือนนี้มี 2 ราย มีการประชุมกับกลุ่มครูคำสอน และสภาอภิบาล โดยหัวข้อการประชุม เป็นการวางแผนงานทำกิจกรรมอภิบาลในช่วงต่อไปของปี 2564 นี้

   สำหรับกิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ที่บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน ยังคงดำเนินการต่อไป โดยคณะครูคำสอน และหัวหน้าเยาวชน สอนคำสอน ดำเนินกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความรัก และความสามัคคีให้กับกลุ่มเด็ก

คุณพ่อประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ที่โบสถ์บ้านต้นยาง

คุณพ่อทำพิธีโรยเถ้าให้แก่สัตบุรุษ

คุณพ่อเยี่ยมผู้ป่วย ส่งศีลเพื่อให้พลังและเจิมผู้ป่วย ตามศาสนกิจของงานอภิบาล

พิธีบูชาขอบพระคุณที่โบสถ์ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน