มูลนิธิโคเออร์สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ต้องกักต่างด้าวในสถานกักกันโรคโควิด-19

   ที่ผ่านมา ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า-19 ที่สถานกักตัวคนต่างด้าว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บางเขน ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในช่วงกักกันโรคโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ก่อนส่งตัวเข้าสถานกักตัวคนต่างด้าว สวนพลู

   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 9 คน นำไปสู่การตรวจหาเชื้อเชิงรุกกับผู้ต้องกักทั้งที่สถานกักตัวคนต่างด้าวสวนพลูและสถานกักกันบางเขน

   ระหว่างวันที่ 11- 22 มีนาคม 2564 มีผู้ได้รับการตรวจผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ จำนวนทั้งสิ้น 395 คน จากจำนวนผู้ต้องกักทั้งสองแห่ง ที่มีอยู่ 1,615 คน โดยเกือบทั้งหมดอยู่ในสถานกักกัน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บางเขน

   ปัจจุบันมีการแยกผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงสูงออกจากผู้ต้องกักที่ไม่ติดเชื้อ ตามมาตรการควบคุมโรคระบาด โดยผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงสูง จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสนาม ซึ่งเคยเป็นสนามกีฬาในร่มของสโมสรตำรวจ ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจ ทั้งนี้ มูลนิธิโคเออร์ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยการสนับสนุนชุดของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวัน อาทิ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผงซักฟอก จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ต้องกักที่โรงพยาบาลสนาม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

   ท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการห้ามเยี่ยมและไม่รับผู้ต้องกักเพิ่ม มูลนิธิโคเออร์ยังคงได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ต้องกัก ที่สถานกักตัวคนต่างด้าว สวนพลู เช่น แจกถั่วเขียวต้มน้ำตาล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม แจกอุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิ แปรงและผงขัดสุขภัณฑ์ ถุงขยะ เพื่อความสะอาดของห้องกัก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม วันที่ 5 และ 28 เมษายน 2564 ตลอดจนแจกชุดของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวัน แก่ผู้ต้องกักทุกคนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564