โคเออร์แม่สอดสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละและบ้านอุ้มเปี้ยม

   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 12.30 น. มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ โซน ซี 3 เอ มีบ้านที่ได้รับความเสียหายรวมจำนวน 5 หลัง ซึ่งสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจาก เด็กเล่นไฟแช็คโดยจุดกับน้ำยาไบก้อนกำจัดแมลงสาบ ทำให้เกิดไฟไหม้บ้านจำนวน 5 หลัง และมีบ้านข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3 หลัง งเกิดจากการที่ต้องรื้อหลังคาบ้านบางส่วนออกเพื่อป้องกันมิให้ไฟลามมาถึง โคเออร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค โดยโคเออร์ได้มอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยด้วยการจัดส่งเครื่องครัว ได้แก่ หม้อทำอาหาร จาน ชาม ช้อน และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ทันที อีกทั้ง โคเออร์ยังได้ให้การเยียวยาด้านจิตใจด้วยการให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถเริ่มดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปรกติโดยเร็วต่อไป

   ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา ประมาณ 15.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือน จำนวน 3 หลังคาเรือน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม สาเหตุของอัคคีภัยไม่ชัดเจนว่าเกิดจากแก๊สระเบิด หรือเกิดจากหลังจากประกอบอาหารเสร็จสิ้น ไม่เอาฟืนออกจากเตา ทำให้บ้านและสิ่งของภายในบ้านเสียหายทั้งหมดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากคนในบ้านออกไปวัด หลังเกิดเหตุ โคเออร์ได้นำอุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องนุ่งห่มไปมอบให้ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป