โคเออร์บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้สูญเสียเสื้อผ้า อุปกรณ์ของใช้ภายในบ้าน สาเหตุมาจากไม่ได้ทำดับไฟในเตาให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน

   ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นอีกครั้งในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ทำให้บ้าน 1 หลังเสียหายทั้งหมด โดยไม่ทราบสาเหตุของการเพลิงไหม้ เนื่องจากขณะเกิดเหตุ ไม่มีคนอยู่ในบ้าน

   หลังเกิดเหตุแล้ว คณะกรรมการผู้หนีภัยฯ ทั้งสองแห่ง ได้เข้าไปจัดหาที่อยู่อาศัยให้เป็นการชั่วคราว ส่วนเจ้าหน้าที่โคเออร์แม่ฮ่องสอนและแม่สอดได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ได้แก่ อาหาร เครื่องครัว เช่น กระทะ หม้อ เตาถ่าน ถังน้ำ จาน ชาม ช้อน ถ้วยน้ำ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน เป็นต้น

   นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ยังได้ให้การดูแลเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจ ของเด็กและผู้ใหญ่ในครอบครัวที่ประสบภัย ให้คำปรึกษาการดำเนินชีวิต อีกทั้งแนะนำเรื่องการดูแลเอาใจใส่ตรวจตราเตาไฟก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้อีกในอนาคต

สภาพความเสียหายที่บ้านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สภาพความเสียหายที่บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก