โคเออร์กาญจนบุรีพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโครงการ “ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ด้วยการทำเสื้อมัดย้อมและการทำขนมดอกจอก”

   โคเออร์กาญจนบุรีได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยกิจกรรมการสอนการทำเสื้อมัดย้อม และ การทำขนมดอกจอก เพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเยาวชนและสร้างโอกาสในการหารายได้ยามปิดภาคเรียน

   โดยพิจารณาว่าการทำเสื้อมัดย้อมและการทำขนมดอกจอกสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเยาวชนด้อยโอกาสได้ เนื่องจากเสื้อมัดย้อมเป็นที่นิยมสวมใส่ตามเทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งขนมดอกจอกซึ่งทำง่ายใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น มีรสอร่อย และปลอดภัยต่อสุขภาพ เพื่อเป็นตัวเลือกนอกเหนือจากขนมขบเคี้ยว ขนมอบกรอบ ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีหลายอย่าง ที่มีขายทั่วไป อีกทั้งสนับสนุนการทำน้ำสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ

   โครงการ“ส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการทำเสื้อมัดย้อม และการทำขนมดอกจอก” นี้ได้จัดทำขึ้นในวันที่ 17 และ 22 กันยายน 2563 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ ต้นทุนไม่สูง เกิดเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า และสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ต่อไป โดยมีเยาวชนชายหญิงจำนวนประมาณ 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม