โคเออร์แม่สอดจัดโครงการปันรักพี่สู่น้องและการประกวดผลงานระบายสีภาพเขียนรณรงค์ป้องกันโควิด-19

   โคเออร์แม่สอดสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนจิตอาสาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ และบ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในโครงการ “พี่สอนน้องป้องกันโควิด-19” โดยอาศัยเวลาว่างซึ่งเด็ก ๆ ต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อนี้ กลุ่มเยาวชนจึงได้รวมตัวกันเดินเท้าไปเยี่ยมบ้านเด็ก ๆ เพื่อให้คำแนะนำการดูแลตัวเองและการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 และสนับสนุนให้น้อง ๆ ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมถ่ายทอดการเรียนรู้ออกมาทางภาพวาดระบายสีที่สื่อถึงการรักษาความสะอาด เช่น ล้างมือ อาบน้ำ การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่อาจจะมีอยู่

   จากนั้น กลุ่มเยาวชนจึงได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ของเด็ก ๆ และได้ทำการคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบของเด็ก ๆ ทั้งหมดโดยแบ่งเป็นโซน สำหรับแม่หละมีจำนวน 30 รางวัล โดยแบ่งเป็น โซนเอ 10 รางวัล โซนบี 10 รางวัล และโซนซี 10 รางวัล โดยจัดแสดงผลงานของน้อง ๆ ที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 5 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 56 คน เป็นเด็กและเยาวชนหญิงจำนวน 43 คน และชายจำนวน 13 คน

   สำหรับที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม และ บ้านนุโพ มีการจัดกิจกรรมเดียวกัน โดยมีผู้เข้ารอบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ แห่งละ จำนวน 20 คน ผลสำเร็จของโครงการปันรักพี่สู่น้องคือ กลุ่มเยาวชนรุ่นพี่ได้ทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ส่วนรุ่นน้องคือเด็ก ๆ ได้รับความรู้ด้านการป้องกันโควิด 19 และสามารถถ่ายทอดออกมาทางการระบายสีภาพวาด ซึ่งเป็นเสมือนสื่อรณรงค์ป้องกันโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นโครงการกระชับสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งสามแห่งอีกด้วย