โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนกลุ่มเยาวชนในโครงการ “เด็กวัยใส อนามัยดี ไม่มีเหา”

   เหามักจะระบาดและแพร่กระจายในกลุ่มเด็ก ซึ่งอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 4-14 ปี โดยเหาซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็กอาศัยและดูดเลือดบนศีรษะเป็นอาหาร เกิดอาการคันซึ่งสร้างความรำคาญและทำให้ขาดสมาธิในการเรียน

   โคเออร์กาญจนบุรีจึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กวัยใส อนามัยดี ไม่มีเหา เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เรื่องการรักษาสุขอนามัยที่ดี ลดการแพร่กระจายของเหา รณรงค์กำจัดโรคเหาให้กับเด็ก และทำการรักษาเหาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สุขอนามัย กำจัดเหาและสระผม ครั้งละ 10-25 คน