โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมวันเสาร์ “โครงการพี่สอนน้องป้องกันโควิด-19”

   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรม “โครงการพี่สอนน้องป้องกันโควิด-19”ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 64 คน เป็นหญิงจำนวน 45 คน และ ชายจำนวน 19 คน

   สืบเนื่องจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 จึงส่งผลให้เด็ก ๆในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ต้องอยู่แต่ในบ้าน เป็นเวลา 2-3 เดือน จึงเกิดโครงการ “พี่สอนน้องป้องกันโควิด-19” โดยกลุ่มเยาวชนรุ่นพี่จะเข้าชุมชนเยี่ยมบ้านน้อง ๆ เพื่อให้คำแนะนำการดูแลตัวเองและการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสและให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ผ่านสื่อภาพวาดระบายสีที่แสดงถึงการรักษาความสะอาด เช่น ล้างมือ อาบน้ำ การใส่หน้ากากอนามัย วิธีการปฏิบัติตัวในช่วงโควิด และสื่อถึงการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เช่น กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย เป็นต้น

   กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้เยาวชนเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ด้วยการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเด็กในชุมชน

   โคเออร์ ส่งเสริม”การดูแลสุขอนามัยสำหรับเด็กเล็กในพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก”ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่หละ เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 มีเด็กเล็กที่ได้เรียนรู้จำนวน 60 คน เป็นหญิงจำนวน 26 คน และชาย จำนวน 34 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพตนเอง รู้จักรักษาความสะอาดของร่างกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในด้านการควบคุมและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่อไป