อาสาสมัครโคเออร์เยี่ยมกิจกรรมเยาวชนในโครงการทุนประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนการศึกษา

   ในระหว่างหกเดือนแรกของปี 2563 อาสาสมัคร โคเออร์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนที่ได้รับทุนประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เยี่ยมกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

   วันที่ 25 มีนาคม อาสาสมัคร อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงออกเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนการศึกษา และให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม พบว่าเด็กนักเรียนทำกิจกรรมหลากหลาย อาทิ เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ การทำประมง ผู้ปกครองยังได้สอนให้เด็กๆทำงานช่วยเหลือครอบครัว ด้วยการสานอวน ตีอวน หรือตาข่ายดักปลา เป็นต้น

   ในวันที่ 11 พฤษภาคม กลุ่มอาสาสมัครวัดกาทารีนา จังหวัดสกลนคร สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เยี่ยมชมความก้าวหน้าของเยาวชนในโครงการเลี้ยงกบ ปลาและสุกร ซึ่งครอบครัวของเด็กๆ บอกเล่าถึงความสุขที่มีอาหารเลี้ยงครอบครัว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกที่อยุ่ในวัยเติบโตและกำลังเล่าเรียน

   วันที่ 11 เมษายน อาสาสมัครโคเออร์กลุ่มบ้านขาม จังหวัดอุบลราชธานี และเด็กนักเรียนในโครงการทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาเพื่อสนับสนุนการศึกษา นำปลาดุกที่เลี้ยงในโครงการจำนวนหนึ่งไปมอบให้ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนในชุมชน

   29 พฤษภาคม เยี่ยมกิจกรรมกลุ่มบ้านไร่สีสุกจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในปี 2562 ประสบความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนาข้าวเสียหาย ปลาและกบที่เลี้ยงไว้ก็หายไปกับน้ำ เหลือแต่ปลาและกบที่เลี้ยงในบ่อปูน เป็นปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะนำมาเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาและป้องกันต่อไป

   วันที่ 20 มิถุนายน 2563 อาสาสมัครกลุ่มวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี มอบไก่และสุกรให้ครอบครัวของเด็กๆที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ

   วันที่ 22 เมษายน อาสาสมัครและเยาวชนวัดนักบุญคามิลโล เชียงราย สังฆมณฑลเชียงราย มีกิจกรรมผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ และเตรียมบ่อเลี้ยงปลาในเดือนพฤษภาคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ได้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในจังหวัดกาญจนบุรี ของ สังฆมณฑลราชบุรี ได้แก่ กลุ่มผลิตสบู่สมุนไพร กลุ่มเลี้ยงกบและกลุ่มเลี้ยงสุกร เป็นต้น โดยอาสาสมัครได้ร่วมแรงกันก่อสร้างโรงเรือนเพื่อเลี้ยงสุกร

   เดือนเมษายนและ พฤษภาคม อาสาสมัครโคเออร์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของเยาวชนในสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้แก่ กลุ่มวัดนักบุญอันตนบ้านนาสะอุ้ง จังหวัดนครสวรรค์ และ วัดนักบุญมาระโก จังหวัดกำแพงเพชร

   เมื่อวันที่ 16 เมษายน คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ เจ้าอาวาส วัดนักบุญมาระโก จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ รณรงค์แจกถุงยังชีพ50 ชุดและมอบต้นกล้าผักสวนครัว (พริก มะเขือ มะกรูด) ให้กับชุมชนบ้านก้าวเจริญพร

   วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คุณพ่อไพโรจน์ นำกลุ่มอาสาสมัคร และจิตอาสาเด็กที่รับทุนประกอบอาชีพเพื่อการศึกษา ทำกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ไม้ผล (ขนุน ลำไย เงาะ ฝรั่ง) และพืชผักสมุนไพร (ตะไคร้ มะกรูด พริก ผักบุ้ง)

   นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ เยี่ยมผู้ป่วย ส่งศีล สวดภาวนาร่วมกัน แจกจ่ายตลอดจน การมอบอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ขาดแคลนในช่วงโควิด 19 ระบาด