โคเออร์กาญจนบุรีจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันอีสเตอร์ที่บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน

   สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โคเออร์กาญจนบุรีจึงเลื่อนการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันอีสเตอร์ ในเดือนเมษายน ออกไป เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยที่ คุณพ่อจัสติน ซิสเตอร์เซซิเลีย และคณะเดินทางเข้าไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันอีสเตอร์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยางอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีคริสตชนมาร่วมในพิธีกรรมจำนวน 71 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 45 คน และผู้ชายจำนวน 26 คน

   ต่อมาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คุณพ่อจัสติน คุณพ่อเปโตร วัชระ พฤกษาโรจนกุล เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม ซิสเตอร์เซซิเลีย และคณะเดินทางเข้าไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันอีสเตอร์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี หลังพิธี คุณพ่อได้ไปส่งศีลให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่ไม่สามารถไปวัดได้ ภาวนาขอพรพระ ให้กำลังใจกับผู้ป่วย มีคริสตชนมาร่วมในพิธีกรรม จำนวน 165 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 90 คน และผู้ชายจำนวน 75 คน

   สำหรับกิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ ที่บ้านต้นยาง ได้เริ่ม ในวันที่ 1 กรกฎาคม มีการสอนคำสอนและบทเพลงให้กับเด็ก และเยาวชน โดยคณะครูคำสอน และหัวหน้ากลุ่มเยาวชน ส่วนที่บ้านถ้ำหิน กิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม มีการจัดกิจกรรมวันครอบครัว โดยครูคำสอน และเยาวชนได้มอบสิ่งของและร้องเพลงอวยพรให้กับคุณพ่อ คุณแม่และผู้มีพระคุณอย่างมีความสุข มีผู้มาร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 105 คน เป็นหญิงจำนวน 60 คน และชาย จำนวน 45 คน

กิจกรรมอภิบาลในเดือนกรกฏาคม