โคเออร์กาญจนบุรี สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเย็บหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19

   โดยที่ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่โรคโควิด-19 กำลังระบาด ซึ่งวิธีป้องกันโรคทางหนึ่งคือการสวมหน้ากากผ้า โคเออร์กาญจนบุรีจึงสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมาพบปะกัน เพื่อทำกิจกรรมตัดเย็บหน้ากากผ้าหรือผ้าปิดปากเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 56 คน เป็นหญิงจำนวน 42 คน และชายจำนวน 14 คน ต่อมาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20-21พฤษภาคม 2563 มีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน เป็นหญิงจำนวน 24 คน และชายจำนวน 6 คน

   กิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความสามารถในการตัดเย็บหน้ากากผ้าให้เป็นประโยชน์เพื่อนำกลับไปใช้เองที่บ้าน เป็นการปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาด และเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกรุ่นหลังในเรื่องของการช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ สมควรที่สมาชิกรุ่นหลังจะภูมิใจและทำตาม

กิจกรรมจัดทำหน้ากากผ้าสำหรับใช้เอง ของผู้สูงอายุ