โคเออร์กาญจนบุรีจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ลี้ภัยและเยี่ยมสมาชิกโครงการฝึกอาชีพสร้างรายได้

   ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โคเออร์กาญจนบุรีจัดอบรมเจ้าหน้าที่โคเออร์ที่เป็นผู้ลี้ภัยที่บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี และบ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี เรื่องการจัดตั้งธนาคารสัตว์และสหกรณ์ รวมทั้งได้เยี่ยมกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

เยี่ยมกลุ่มผลิตไม้กวาด บ้านต้นยางที่ก่อตั้งเมื่อปี 2560 โดยกลุ่มนี้สามารถดำเนินกิจกรรม
ได้ด้วยตนเอง โดยโคเออร์ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมด้านการขาย

  

   เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ ชื่อกลุ่ม MB Group เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งเมื่อปี 2017 เดิมเลี้ยงปลา เปลี่ยนเป็นเลี้ยงหมูแทน และใช้เงินบางส่วนที่ขายหมูซื้อเครื่องบดน้ำแข็งเพื่อขายน้ำแข็งใส และยังดำเนินการต่อยอดโดยการเลี้ยงหมูอย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่ง

  

กลุ่มร้านค้าที่บ้านต้นยาง ชื่อ Love Shop ขายข้าวสาร น้ำมัน และของชำต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ
ทางกลุ่มได้ขอให้โคเออร์ช่วยหาซื้อสินค้า เพื่อลดต้นทุน และสร้างกำไรมากขึ้น