ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก จ.นครศรีธรรมราช

   โคเออร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้เข้าติดตามความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกที่พัดผ่านพื้นที่ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562 โดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ใน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการระยะที่สองคือการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ประสบภัยต่อไป