โคเออร์ แม่ฮ่องสอนสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็ก

   โคเออร์จัดสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยทั้ง 9 แห่ง พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่น เครื่องใช้ สื่อการเรียนรู้ ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลากรพี่เลี้ยงดูแล เพื่อให้เด็กๆที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่สร้างสรรค์เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศและวัยที่กำลังเติบโตของเด็กผู้ลี้ภัย ให้ได้เรียนรู้และเป็นสมาชิกที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของชุมชน มีความพร้อมต่อการใช้ชีวิตและบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือและแบ่งปันให้ผู้อื่นในสังคม ทั้งในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯและเพื่อเตรียมตัวต่อการเดินทางกลับมาตุภูมิในอนาคต

  

  

ของเล่นและสื่อต่างๆ ที่ได้นำเข้าไปให้กับ พื้นที่สร้างสรรค์เด็ก ทั้ง 3 แห่งในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

  

  

พื้นที่สร้างสรรค์เด็กในพื้นที่พักพิงบ้านสุริน อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน