โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์

   เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เนื้อหาและข้อปฏิบัติทางความเชื่อที่ถูกต้องและเหมาะสม โคเออร์กาญจนบุรีจึงให้การสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อย่างต่อเนื่อง

   กิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเชื่อในเด็กและเยาวชน ดำเนินการโดยครูคำสอน ประกอบด้วย การเรียนการสอนพระคัมภีร์ การสอนเรื่องศาสนพิธี การเรียนดนตรีและขับร้องเพลงในโบสถ์ การให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้กิจกรรมทางสังคม เช่น การออกไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรอบ ๆ วัดหลังจากเลิกโรงเรียนวันอาทิตย์เพื่อพูดคุย ร้องเพลงเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อเพื่อให้กำลังใจให้ผู้ป่วยมีความสุขกายสบายใจขึ้น

   ในเดือนธันวาคมยังมีการทำกิจกรรมเรียนรู้และรู้จักธรรมชาติ รักผืนป่า การเสริมสร้างให้เด็กรู้จักคิดแก้ปัญหา สร้างความสามัคคี การช่วยเหลือกันและกัน มีน้ำใจให้กันและกัน เป็นต้น

กิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562