อาสาสมัครโคเออร์มอบผ้าห่มแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว

   ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา (25 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563) โคเออร์และอาสาสมัครกลุ่มต่างๆได้นำผ้าห่มที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ผู้หนีภัยฯ ในพักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน และราษฎรไทยในพื้นที่ใกล้เคียงคือหมู่บ้านแม่ตอละ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังมอบผ่านเครือข่ายวัดคาทอลิกเพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้แก่ วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเด่นฮ่อม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วัดนักบุญมาระโก ก้าวเจริญพร ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ และวัดแม่พระแห่งสันติภาพ บ้านหนองดินดำ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

มอบผ้าห่มให้ผู้สูงอายุที่บ้านคูสว่าง อุบลราชธานี

ที่บ้านแม่ตอละ จังหวัดแม่ฮ่องสอน