โคเออร์ทุกสนามจัดการอบรมวิชาชีพสร้างรายได้ในห้วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2562

   ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 โคเออร์ได้จัดการอบรมหลากหลายวิชา เช่น การแปรรูปอาหาร การทำสบู่ ยาสระผมสมุนไพร น้ำยาซักล้างอเนกประสงค์ การย้อมผ้า ตลอดจนการถักสานไม้ไผ่เป็นภาชนะในการอบสมุนไพรบำรุงสุขภาพ เป็นต้น เพื่อการหารายได้ในปัจจุบันและเมื่อกลับประเทศแล้ว

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรม 2 วันที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยการสอนการทำน้ำยาล้างจานในวันที 14 พฤศจิกายน และสอนการแปรรูปถนอมอาหาร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร ที่บ้านแม่ลามาหลวง และ แม่ละอูน อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน โดยวันที่ 4 พฤศจิกายน เป็นการนำกล้วยดิบมาตากแห้งและบดเป็นผงแป้งกล้วยบรรจุถุงเพื่อเก็บไว้รับประทานหรือประกอบอาหารต่อไป ต่อมาในวันที่ 5 เป็นการสอนให้นำกล้วยสุกมาทำเป็นเค็กกล้วย ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน ได้อบรมการทำสบู่ ยาสระผมสมุนไพร และน้ำยาซักล้างเอนกประสงค์ และการพับกล่องบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม จากนั้น ผู้เข้าอบรมได้นัดมาพบกัน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน เพื่อผลิตขนม สบู่ และน้ำยาซักล้าง เตรียมไว้จำหน่ายในงานนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน มีผู้เข้ารับการอบรม 10 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้พิการ 1 คน

โคเออร์แม่สะเรียงอบรมเรื่องแปรรูปและถนอมอาหาร

การอบรมการทำสบู่และแชมพูสมุนไพร

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสได้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่แม่หละ ในการทำกิจกรรม “จักสานไม้ไผ่และการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน เป็นหญิง 26 คน ชาย 14 คน เพื่อรักษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้ำค่าของชุมชนท้องถิ่นโดยผู้สูงอายุให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อีกด้วย

   ที่แม่หละในวันเดียวกันคือ 7 พฤศจิกายน ยังมีกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ”ย้อมกระเป๋าผ้าเก่าให้กลายเป็นของใหม่” ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้พัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน เป็นหญิง 167 คน ชาย 133 คน

   จัดกิจกรรมสอนย้อมผ้าและย้อมกระเป๋าย่ามที่เปื้อนให้กลับมาใช้งานให้อีกครั้งให้กับเยาวชนที่พื้นที่พักพิง ชั่วคราวนุโพ อำเภออุ้มผาง ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน

   โคเออร์แม่สอดยังได้จัดให้มีการอบรมการแปรรูปอาหารและสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพสำหรับสมาชิกที่รวมตัวจัดตั้งกลุ่มประกอบอาชีพแปรรูปและถนอมอาหาร ในพื้นที่พักพิงฯทั้งสามแห่ง

   ที่บ้านแม่หละ จัดการอบรมระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 9 คน แยกเป็นชาย 2 คนและหญิง 7 คน มีการสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับกลุ่มอาชีพทำกล้วยฉาบกับการทอดมันฝรั่ง จำนวน 1 กลุ่ม มีจำนวนสมาชิกในกลุ่ม 4 คน เป็นหญิงล้วน

   ที่บ้านอุ้มเปี้ยม จัดการอบรมระหว่างวันที่ 18–19 พฤศจิกายน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4 คน แยกเป็นชาย 1 คนและหญิง 3 คน ทั้ง 4 ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพการทำกล้วยกวน

   ที่บ้านนุโพ จัดการอบรมระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 10 คน เป็นหญิงล้วน มีการจัดตั้งกลุ่มทำน้ำพริกกะเหรี่ยงและกล้วยฉาบ โดยมีจำนวนสมาชิกหญิงล้วน 5 คน

การอบรมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพการทำกล้วยฉาบ กับมันฝรั่งทอดที่บ้านแม่หละ

การอบรมทำกล้วยกวน กับทำไข่เค็ม ที่อุ้มเปี้ยม

การทำน้ำพริกกะเหรี่ยงกับทำกล้วยฉาบที่นุโพ

การอบรมทำสบู่

การอบรมทำน้ำยาซักล้างเอนกประสงค์

โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมเรื่องการแปรรูปและถนอมอาหาร ที่บ้านต้นยางวันที่ 20-22 พฤศจิกายน มีเข้าร่วมกิจกรรม 18 คน

กิจกรรมแปรรูป ถนอมอาหารและผลิตสบู่ ยาสระผม น้ำยาซักล้างที่บ้านถ้ำหิน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน