โคเออร์กาญจนบุรีจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองโบสถ์ประจำปีในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   โคเออร์จัดพิธีฉลองโบสถ์ประจำปีที่โบสถ์คาทอลิกบ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยมีกลุ่มคริสตชน และชาวบ้านจำนวนประมาณ 100 คน มาร่วมพิธีเฉลิมฉลอง

   สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณประจำปีของโบสถ์คาทอลิกในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยมีมุขนายกยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี มีคริสตศาสนิกชน และชาวบ้านจำนวน 250 คน มาร่วมพิธีในครั้งนี้

   ทั้งนี้ มีเด็กนักเรียนของโรงเรียนวันอาทิตย์มาร้องเพลงและร่วมเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับผู้มาร่วมพิธีที่บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหินด้วย โดยเด็กนักเรียนใช้เวลาหลังเลิกเรียน มาฝึกซ้อมอย่างตั้งใจ มีความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมประจำปีให้ออกมาดีที่สุดเพื่อสาธารณะ นอกเหนือจากการเรียนรู้พระคัมภีร์เพื่อเป็นศาสนิกที่ดี

พิธีมิสซาฉลองโบสถ์บ้านต้นยางเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
และกิจกรรมของเด็กในโรงเรียนวันอาทิตย์ ในเดือนกันยายน-ตุลาคม

กิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ประกอบด้วยการเรียนพระคัมภีร์ และกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

พิธีบูชาขอบพระคุณเฉลิมฉลองประจำปีที่โบสถ์คาทอลิกบ้านถ้ำหินวันที่ 27 ตุลาคม 2562

กิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์สำหรับโบสถ์บ้านถ้ำหิน