โคเออร์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันแม่ที่นุโพ

   ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมิ่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 มูลนิธิโคเออร์ ร่วมกับหัวหน้าพื้นที่พักพิงฯบ้านนุโพ คณะกรรมการพื้นที่พักพิงฯบ้านนุโพ และ คณะกรรมการส่งเสริมสันติภาพ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่พักพิงฯได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อมารดา และผู้มีพระคุณ โดยจัดซุ้มลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีการเกี่ยวกับการเทิดพระคุณแม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ โคเออร์และชาวไทยทั่วประเทศถือปฏิบัติทุกปี

   โดยพิธีดังกล่าว มี หน่วยงานในพื้นที่พักพิง ฯ ตลอดจนผู้หนีภัยใน พื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพ เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 300 คน