อาสาสมัครโคเออร์กับภารกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในสังฆฑลอุบลราชธานี

   โคเออร์ก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อทำงานช่วยเหลือสังคมมาตั้งแต่ปี 2543 สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสมาชิกของวัดคาทอลิกตามพื้นที่ต่าง ๆทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ จำนวน 104 กลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 861 คน ในสถานการณ์อุทกภัยเดือนกันยายน 2562 นี้ ซึ่งเกิดความเสียหายหนักในพื้นที่ 11จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี อำนาจเจริญ สกลนคร นครพนม ศรีษะเกษ และพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุบลราชธานี อาสาสมัครโคเออร์กลุ่มต่างๆ จึงได้ ร่วมกับฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ สังฆมณฑลอุบลราชธานี และหน่วยงานเครือข่าย ออกปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ประสบภัยต่าง ๆ

   วันที่ 5 กันยายน 2562 อาสาสมัครโคเออร์ท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM) ออกเยี่ยมพื้นที่ประสบภัย อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

   วันที่ 11 กันยายน 2562 อาสาสมัครบ้านหนองทามน้อย จ.ศรีสะเกษ กำลังจัดเตรียมถุงยังชีพ ไปแจกจ่ายให้กับบ้านป่ายาง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้้ำท่วม

   สถานการณ์อุทกภัย วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่บ้านทัพไทย ตำบล แจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ กลายเป็นผู้ประสบอุทกภัยด้วย

   วันที่ 15 กันยายน 2562 อาสาสมัครมูลนิธิโคเออร์วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปร่วมบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 18 กันยายน 2562 อาสาสมัครโคเออร์บ้านหนองทามน้อย เดินทางไปเยี่ยมและแจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน 150 ชุด ข้าวกล่องพร้อมรับประทาน จำนวน 300 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค ให้กับผู้ประสบภัย 3 หมู่บ้าน ในอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 23 กันยายน 2562 อาสาสมัครโคเออร์บ้านหนองทามน้อย ร่วมกับฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลอุบลราชธานี และหน่วยงานเครือข่าย ออกเยี่ยมพื้นที่หมู่บ้านหนองโอง ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้กับผู้ประสบภัย