โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมการแปรงฟันอย่างถูกวิธีเพื่อสุขอนามัยเด็กในพื้นที่พักพิงฯ

   กิจกรรมนี้ จัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่บ้านใหม่ในสอยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 63 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 27 คน และเด็กชายจำนวน 36 คน ส่วนที่บ้านแม่สุรินมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 48 คน เป็นเด็กหญิง จำนวน 31 คน และ เด็กชาย จำนวน 17 คน

เด็กๆได้รับคำอธิบายขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ดังนี้

      • วางขนแปรงแนบกับของเหงือก โดยเอียงขนแปรงเป็นมุม 45 องศา กับตัวฟัน

      • การจับแปรง เวลาจะแปรงฟันบน จับแปรงหงายขึ้น เวลาจะแปรงฟันล่าง จับแปรงคว่ำลง

      • ขยับแปรงไป-มาเล็กน้อย หมุนข้อมือปัดขนแปรงจากเหงือก ผ่านตัวฟันโดยตลอด

      • ถ้าเป็นฟันบน ปัดลงล่าง ฟันล่างปัดขึ้นบน

      • แปรงให้ทั่วทุกที่ ทั้งด้านนอก ด้านในของฟันบนและฟันล่างให้สะอาด

      • การแปรงฟันหน้าด้านใน ให้เอียงแปรงในแนวดิ่งและปัดขึ้นลงหลายๆครั้ง

      • ส่วนด้านบดเคี้ยวถูไปมาตามแนวฟันทั้งซ้าย-ขวา จนสะอาด แต่ละครั้งควรใช้เวลาแปรงฟันประมาณ 2-3 นาที

โคเออร์แนะนำกิจกรรมและแจ้งวัตถุประสงค์

ตัวแทนเด็กออกมาสาธิตการแปรงฟัน

แจกจ่ายชุดอุปกรณ์ ได้แก่ แปรงสีพัน ยาสีพัน ถ้วยน้ำให้กับเด็กๆ

เชิญชวนเด็กๆให้ออกมาแปรงฟัน โดยเจ้าหน้าที่โคเออร์ในพื้นที่พักพิงฯ
เป็นผู้แนะนำวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี ตามขั้นตอน

ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ เด็กๆ ได้เรียนรู้การทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงฟันที่ถูกวิธี และ
สนุกสนานกับการได้พบปะและรู้จักเพื่อนใหม่ จากการที่มาร่วมกิจกรรมในวันหยุดครั้งนี้อีกด้วย