โคเออร์ส่งเสริมโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยงเรื่องวิธีการย้อมด้าย

   การทอผ้าแบบกะเหรี่ยงเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยเทคนิคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีการสืบทอดมายาวนานกว่าร้อยปี เพื่อการรักษาไว้ซึ่งศิลปะการทอผ้าด้วยกี่เอวที่ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะ โคเออร์เห็นว่าชุมชนและสังคมควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเกี่ยวกับผ้าทอกะเหรี่ยง จึงได้จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้ทอผ้าแบบกี่เอว เริ่มจากการย้อมด้ายด้วยสีวัสดุจากธรรมชาติ การแปรรูปจากผ้าทอกะเหรี่ยงและการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ จึงได้ถือโอกาสจัด โครงการ “สืบสานประเพณีท้องถิ่น ผ้าทอกะเหรี่ยง” ขึ้น ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ จ.ตาก โดยมีผู้ลี้ภัยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน เป็นหญิง 40 คน ชาย 10 คน

   ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โคเออร์ ยังได้จัดกิจกรรมการย้อมกระเป๋าถุงผ้า เป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ให้กับเยาวชนผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ จำนวน 50 คน เป็นหญิง 33 คน และ ชาย 17 คน กระเป๋าถุงผ้านับว่าเป็นทางเลือกที่ลดภาวะโลกร้อนที่นิยมใช้ทดแทนถุงพลาสติก เนื่องจากสามารถใช้ซ้ำได้ ซักล้างได้ เด็กและเยาวชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการทำถุงผ้าที่น่าใช้ขึ้นมาด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างรายได้ อีกทั้งยังช่วยให้โลกเราลดปริมาณขยะได้อีกด้วย