โคเออร์สนับสนุนกิจกรรมวันเสาร์ด้านงานจิตรกรรมศิลป์ของเยาวชนและพื้นที่สร้างสรรค์เด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กผู้ลี้ภัย

   ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โคเออร์ได้จัดให้มีกิจกรรมวันเสาร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กและเยาวชนที่พื้นที่พักพิงฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กิจกรรมครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยที่สนใจมาเข้าร่วมเรียนรู้ทักษะการแสดงออกด้านผลงานสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพบุคคล สิ่งของ และภาพตามจินตนาการ เป็นจำนวนรวม 32 คน ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนหญิง 20 คน และชาย 12 คน

โคเออร์แจ้งวัตถุประสงค์ และทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแสดงออกด้าน “ ศิลปะ” ให้กับเด็กและเยาวชนจำนวน 32 คนที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างงานศิลปะ

   สำหรับกิจกรรมในศูนย์เด็กเล่นในร่มหรือพื้นที่สร้างสรรค์เด็กในบ้านใหม่ในสอยในเดือนพฤษภาคม มีเด็กเข้าไปใช้บริการจำนวน 805 คน และที่บ้านแม่สุรินมีเด็กเข้าไปใช้บริการจำนวน 203 คน

พื้นที่สร้างสรรค์เด็กในพื้นที่พักพิงฯ ที่บ้านแม่ลามาหลวงมีเด็กใช้บริการ 923 คน ที่บ้านแม่ละอูนมี 845 คน

พื้นที่สร้างสรรค์เด็ก แม่หละมีเด็กเข้าไปใช้บริการรวมทั้งเดือนเป็นจำนวน 1,120 คน อุ้มเปี้ยม 252 คน และ นุโพ 170 คน

พื้นที่สร้างสรรค์เด็กในพื้นที่พักพิงฯบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

พื้นที่สร้างสรรค์เด็กในพื้นที่พักพิงฯบ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก