โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมทำขนมสำหรับเยาวชนผู้ลี้ภัยเพื่อเตรียมประกอบอาชีพ

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเรียนรู้วิธีการทำขนมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะเบื้องต้น และสามารถนำไปสานต่อในการประกอบอาชีพในอนาคต

   กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้ลี้ภัยเป็นอย่างมาก การอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่ลามาหลวงมีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วม 126 คน เป็นหญิง 84 คน ชาย 42 คน และในการอบรมที่พื้นที่ ฯ บ้านแม่ละอูน ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 93 คน เป็นหญิง 61 คน เป็นชาย 32 คน

   การอบรมเริ่มด้วยการแนะนำวัตถุดิบสำหรับการทำขนม 4 อย่าง คือ 1.ขนมสาคู 2.ขนมวุ้น 3.ขนมแป้งถั่วทอด 4.ขนมวง ว่าในแต่ละชนิดนั้น ต้องใช้วัตถุดิบอะไรและมีวิธีการทำขั้นตอนอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามความสนใจว่าต้องการทำขนมชนิดไหน

   ในการแบ่งกลุ่มตามความยากง่ายในการทำขนม เด็กที่โตก็จะแบ่งกลุ่มให้ไปทำ ขนมแป้งถั่วทอด และขนมวง เนื่องจากวิธีการทำเป็นการทอดซึ่งต้องใช้น้ำมัน ส่วนในกลุ่มเด็กเล็กนั้นให้ทำในส่วนของขนมวุ้น และขนมสาคู เนื่องจากวิธีการไม่ยุ่งยาก เด็กๆ พากันสนุกกับการหยอดวุ้นใส่ถ้วยพิมพ์ เพราะทำได้ง่าย

   หลังจากที่แบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้กติกาว่าแต่ละกลุ่มจะต้องรับผิดชอบทำขนมของตนเองให้ครบจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ให้กินก่อนเพื่อที่ทุกคนจะได้ชิมขนมของกลุ่มเพื่อนๆได้ครบ

   ช่วงลงมือปฏิบัติทำขนม วิทยากรและผู้ช่วยประจำกลุ่มจะช่วยสอนและให้คำแนะนำเคล็ดลับต่างๆ เช่นการเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดทุกขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องเก็บผมให้เรียบร้อยและล้างมือให้สะอาดก่อนลงมือทำขนม

   ในขณะกำลังช่วยกันทำขนม เด็กๆแต่ละกลุ่ม มีความตั้งใจในการทำภารกิจอย่างดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บางคนมีความสนใจสอบถามการหาซื้อและราคาวัตถุดิบ การดัดแปลงวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาใช้ หลังจากทำเสร็จแล้วนั้นได้ช่วยกันบรรจุขนมตามจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมให้ครบทุกคนเพื่อเตรียมนำไปให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นได้รับประทาน

   ช่วงท้ายเป็นการสรุปกิจกรรม โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าถึงขั้นตอนการทำให้กลุ่มอื่นๆฟัง รวมถึงความยากง่ายในขั้นตอนการทำขนม และสอดแทรกเรื่องของการคิดคำนวณต้นทุนของขนม เพื่อหาราคาในการขายที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ รสชาติของขนมที่ทำเสร็จแล้ว จบลงด้วยความคาดหวังว่ากิจกรรมที่สนุกสนานเอร็ดอร่อยเช่นนี้จะมีขึ้นอีก

   ทางด้านวิทยากรได้กล่าวชื่นชมการทำงานอย่างสมัครสมานสามัคคีและความปรารถนาให้เยาวชนนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

  

  

  

กิจกรรมที่พื้นที่บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 126 คน

  

  

  

  

กิจกรรมที่บ้านแม่ละอูน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 93 คน