อาสาสมัครโคเออร์เยี่ยมโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

   ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม อาสาสมัครโคเออร์กลุ่มต่างๆ ประจำสังฆมณฑลอุบลราชธานี เชียงใหม่ นครสวรรค์ และกรุงเทพฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการต่าง ๆ ที่กลุ่มให้การสนับสนุนอยู่ ได้แก่ โครงการทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ หรือค้าขาย เพื่อสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนในครอบครัว กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน ได้แก่ การไปเยี่ยมผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัย โครงการสร้างห้องสุขาให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ เป็นต้น

อาสาสมัครบ้านโนนสว่าง สังฆมณฑลอุบลราชธานี มอบไก่พันธุ์ไข่ให้เด็กๆที่รับทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพื่อต่อยอดเป็นทุนการศึกษาในปี 2562

  

อาสาสมัครโคเออร์เขตขุนยวม สังฆมณฑลเชียงใหม่ อบอุปกรณ์ก่อสร้างห้องสุขา และเยี่ยมกลุ่มเด็กๆที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการทุนประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ เป็ด หมู ปลา

  

อาสาสมัครบ้านนาสะอุ้ง ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วย เพื่อให้เกิดกำลังใจในการสู้โรคและฟื้นฟูสุขภาพ ในพื้นที่ของสังฆมณฑลนครสวรรค์