โคเออร์นำคารีตัสสเปนเยี่ยมโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป คารีตัสสเปนและโคเออร์ในพื้นที่บ้านแม่หละ

   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โคเออร์ได้นำ คุณราฟาเอล เดล ริโอ ประธานคารีตัสสเปนและคณะผู้บริหาร เข้าดูงานที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในโอกาสมาเยี่ยม ”โครงการเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาด้านทักษะการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนของผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-เมียนม่าร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่มาตุภูมิ”

   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โคเออร์ ได้ดำเนินกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่หนีภัยจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทย-พม่า ซึ่งต่อมาได้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี สำหรับ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาด้านทักษะการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนของผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-เมียนม่าร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่มาตุภูมิ” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโคเออร์ ผู้ดำเนินโครงการ ร่วมกับสหภาพยุโรปและคารีตัสสเปน สองหน่วยงานผู้สนับสนุนงบประมาณ

โคเออร์จัดกิจกรรม มหกรรมส่งเสริมอาชีพที่บ้านแม่หละในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

  

  

โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม มหกรรมส่งเสริมอาชีพที่บ้านใหม่ในสอย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

     

ประกวดการประกอบอาหารพื้นบ้านในกระบอกไม่ไผ่

นำผลิตผลของกลุ่มมาขายและจัดแสดงให้กับชุมชน เพื่อหาตลาดให้กับกลุ่ม

  

  

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะประกวดการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ดำเนินการเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้กลุ่มตระหนักว่าโคเออร์ให้ความสำคัญและช่วยเหลือกลุ่มเลี้ยงสัตว์เสมอ