โคเออร์แม่สะเรียงให้การสงเคราะห์ผู้ลี้ภัยที่ประสบเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย

   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่หมู่ 10 ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลี้ภัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้จำนวน 10 หลังคาเรือน โดย 4 หลังคาเรือนนั้นโดนไฟไหม้ทั้งหมด และอีก 6 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบบางส่วนจากการรื้อหลังคาเพื่อกันไฟลาม

   หลังจากเพลิงสงบลง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และองค์กรเอกชน ได้ให้ความช่วยเหลือทันที ในส่วนของโคเออร์นั้นได้ช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมถึงตะปูและลวดสำหรับทั้ง 10 หลังคาเรือน ตลอดจนให้การช่วยเหลือของใช้ในบ้านได้แก่ ชุดเครื่องครัว และชุดเครื่องนอนสำหรับบ้านที่เสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหลัง