โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมกลุ่มเยาวชนจิตอาสาซ่อมบ้านผู้ลี้ภัยสูงอายุ

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมตลอดปี ในเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ช่วงเย็นๆจะมียุงจำนวนมาก ทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกได้ จึงควรป้องกันไว้ก่อน ดังนั้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม กลุ่มเยาวชน ประกอบด้วย เยาวชนหญิง 12 คน ชาย 6 คน จึงได้ร่วมกันไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ทำความสะอาดบ้านและถางหญ้าบริเวณบ้าน ทำความสะอาดบริเวณในบ้านและบริเวณทำครัว ซักผ้า ซักเสื่อ ล้างจาน ล้างอุปกรณ์เครื่องครัว หลังจากทำความสะอาดเสร็จ เยาวชนก็ได้พูดคุย ให้กำลังใจผู้สูงอายุ และได้รับคำชื่นชมจากผู้สูงวัยเป็นกำลังใจเช่นกัน

    

    

    

    

    

ก่อน                                                                                    หลัง

  

ในวันที่ 13 ตุลาคมเช่นกัน ที่บ้านแม่สุริน เยาวชนจำนวน 13 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 10 คน ได้ช่วยกันซ่อมแซมบันไดบ้านผู้ลี้ภัยสูงอายุที่ชำรุดให้มีความแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้สอย

    

ซ่อมแซมและปูพื้นบ้าน

    

ซ่อมแซมบันไดบ้านให้แข็งแรงปลอดภัย

ในวันเดียวกัน โคเออร์ยังสนับสนุนเด็กและเยาวชนจำนวน 50 คน เป็นหญิง 30คน ชาย 20 คน ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมด้วยการจัดเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอยมีความสะอาดน่าอยู่