โคเออร์จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้ลีภัยตามความถนัด

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเยาวชนที่บ้านต้นยางในวันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 และจัดที่บ้านถ้ำหิน วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 โดยกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบและการประกวดเต้นรำ มีการมอบรางวัล ให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจตอบแทนความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน

    

    

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนกิจกรรมอาชีพที่พื้นที่ ฯ บ้านใหม่ในสอย ด้วยการแจกจ่ายหนังสือคู่มือฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่มีความต้องการ มีการเยี่ยมกลุ่มกิจกรรมอาชีพต่าง ๆ และจัดประชุมเพื่อทบทวนความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ และการจัดทำบัญชีในครัวเรือน