พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

  

  

   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง จ. กาญจนบุรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

    

  

   วันที่ 24 กรกฎาคม 2018 โคเออร์กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีผู้หนีภัยมาร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เป็นจำนวน 1,200 ต้น

          

  

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

  

    

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง จ. กาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2561

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันพ่อที่บ้านใหม่ในสอย โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โคเออร์ได้ดำเนินการมอบหญ้าแฝกจำนวน 10,000 ต้น โดยส่วนหนึ่งเพื่อปลูกในงานพิธี และส่วนที่เหลือ แจกจ่ายให้ผู้ลี้ภัยร่วมกันเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการพังทลายของหน้าดิน เพื่อยึดหน้าดินไว้มิให้พังทลายต่อไป

  

  

โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมปลูกป่าที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ละอูน

   เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้หนีภัยในชุมชนในพื้นที่พักพิง ด้วยการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ลดโลกร้อน โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าจำนวน 278 คน เป็นหญิง 140 คน และ ชาย 138 คน ทั้งนี้โคเออร์และ ผู้นำผู้หนีภัยในพื้นที่ได้ให้ความรู้ถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ และวิธีปลูก จากนั้นจึงนำเยาวชนปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้ว

   แม้จะมีฝนตก แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความย่อท้อ ช่วยกันทำการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำเร็จ โดยกล้าไม้ที่ปลูกในครั้งนี้มีจำนวน 1,000 ต้น แบ่งเป็น ต้นมะขาม จำนวน 100 ต้น ต้นสัก 500 ต้น ต้นพยุง จำนวน 200 ต้น ต้นยางแดง จำนวน 200 ต้น