โคเออร์กาญจนบุรีและกิจกรรมอภิบาลผู้ลี้ภัย

   ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คุณพ่อจัสตินได้เข้าไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองวันครอบครัว ให้กับสัตบุรุษที่พื้นที่พักพิง บ้านต้นยางจำนวน 33 คน โดยมีซิสเตอร์เซซิเลียเข้าไปร่วมพิธี ซึ่งมีทั้งการสวดภาวนา การอวยพรผู้สูงอายุ และพ่อ แม่ โดยมีเด็ก ๆ ที่เป็นลูกหลานได้อวยพร ให้กับผู้ใหญ่แบบอบอุ่น ในวันนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน แก่เด็กที่มีความประพฤติดี เรียนดี ศรัทธาและเชื่อฟังพ่อแม่

   ต่อมาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 คุณพ่อจัสตินเข้าไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์และวันครอบครัวอย่างอบอุ่น ให้กับสัตบุรุษ 67 คน ที่พื้นที่ฯ บ้านถ้ำหิน หลังพิธี คุณพ่อได้ไปเยี่ยมบ้านกลุ่มคริสตชนและคนป่วยติดเตียง สวดภาวนาและส่งศีล โดยมีเด็กนักเรียนวันอาทิตย์เข้าร่วมกิจกรรมและสวดภาวนา ร่วมร้องเพลงอวยพรให้กับสมาชิกในบ้าน

   สำหรับกิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งสองพื้นที่พักพิง ฯ โดยครูคำสอนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 -10.00

   นอกจากนี้ กลุ่มสัตบุรุษสมาชิกโบสถ์ต่างๆมีการประชุมและพบปะกัน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปันกันและวางแผนการทำงานเพื่อชุมชนร่วมกัน

  

  

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสวันครอบครัวที่โบสถ์ บ้านต้นยาง โดยคุณพ่อจัสติน มีซิสเตอร์เซซิเลียร่วมพิธี

  

โคเออร์สนับสนุนสัตบุรุษในการซ่อมแซมโบสถ์ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี