โคเออร์สนับสนุนเยาวชนจิตอาสาเยี่ยมบ้านและสร้างห้องน้ำให้ผู้ป่วยสูงอายุยากไร้

   ในเดือนกรกฎาคม โคเออร์แม่สะเรียงได้จัดการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่โคเออร์ภาคชุมชนและกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัย เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม สันทนาการด้านวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุในเรื่องของการร้องรำทำเพลง การละเล่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง เพื่อสร้างความสุขให้กัน และมีการทำน้ำเต้าหู้ให้ผู้สูงอายุดื่มเสริมสุขภาพ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านแม่ลามาหลวงจำนวน 58 คน และที่บ้านแม่ละอูนจำนวน 52 คน

   สำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมที่สำนักงานโคเออร์ ก็จะมีกลุ่มเยาวชนจิตอาสาไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจด้วยการมอบอาหารเสริม และช่วยกันทำความสะอาดบ้าน กับซักผ้าให้ด้วย

   นอกจากบ้านผู้สูงอายุแล้วยังได้ไปติดตามเยี่ยมบ้านของผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เช่น แม่หม้าย และคนพิการ เพื่อแจกจ่ายอาหารเสริมและของใช้ประจำวันที่จำเป็นอีกด้วย

   ทั้งนี้ ในวันที่ 16 กรกฎาคม ที่บ้านแม่ลามาหลวง กลุ่มเยาวชนจำนวน 35 คน ได้ช่วยกันสร้างห้องน้ำแก่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยไม่สามารถเดินออกไปใช้ห้องน้ำส่วนรวมได้ ส่วนที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ละอูน มีกลุ่มเยาวชนจิตอาสาจำนวน 7 คนไปช่วยกันสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยอยู่กับบ้านเช่นกัน

โคเออร์แม่สะเรียงสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชนจิตอาสาสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในพื้นที่ ฯ บ้านแม่ลามาหลวง
จำนวน 2 ห้องและที่บ้านแม่ละอูน จำนวน 2 ห้อง ในเดือนกรกฎาคม 2561

  

   โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมกับเยาวชนนอกจากสันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี การร้องเพลงประสานเสียงและการเต้นรำพื้นบ้าน การทำน้ำเต้าหู้ดื่มร่วมกันเพื่อสุขภาพแล้ว ยังมีกิจกรรมเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวในกระบะสำหรับเป็นอาหารประจำวัน

   กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม มีผู้สูงอายุมาเข้าร่วมที่พื้นที่ ฯ บ้านต้นยาง จ. กาญจนบุรีจำนวน 297 คน เป็นหญิง 192 คน เป็นชาย 105 คน

   ส่วนที่พื้นที่บ้านถ้ำหิน มีผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 98 คน เป็นหญิง 63 คน เป็นชาย 35 คน

    

   ที่พื้นที่พักพิงบ้านถ้ำหิน เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ภาคชุมชนของโคเออร์ได้ร่วมกับกลุ่มเยาวชนจำนวน 14 คนไปเยี่ยมบ้านและทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุจำนวน 2 หลัง

   ส่วนที่พื้นที่ฯ บ้านต้นยาง เจ้าหน้าที่และกลุ่มเยาวชน จำนวน 12 คนได้ไปเยี่ยมและทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุจำนวน 2 หลังเช่นกัน

    

    

  

    

   โคเออร์แม่สอดส่งเสริมจิตอาสาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ฯ ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเรียนรู้การทำงานบริการสังคม และปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีแก่สังคม

   ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 กลุ่มเด็กและเยาวชนจำนวน 30 คน เป็นหญิง 15 คน ชาย 15 คน ร่วมกันนำอาหารแห้งและของใช้ประจำวันไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน และช่วยกันสร้างความสุขด้วยการทำความสะอาดบ้าน และซักผ้าให้ผู้สูงอายุอีกด้วย