โคเออร์แม่สอดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากบ้านแม่หละ

   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนของผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีครัวเรือนที่ประสบความเสียหายจำนวน 111 หลัง หอพักเสียหาย 4 หลัง โรงเรียน 1 หลัง มีผู้ได้รับผลกระทบ 510 คน ทรัพย์สินเครื่องใช้ในบ้านเรือน สถานที่ต่าง ๆ เสียหายหรือถูกพัดพาไปหมดสิ้น โคเออร์ได้เข้าเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอันไม่คาดคิดครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน ได้แก่ หม้อหุงข้าว หม้อแกง เตาอั้งโล่ ถังบรรจุน้ำดื่ม จาน ชาม ถ้วย ช้อน เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

   นอกจากนี้ ยังได้ดูแลสุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ เพื่อให้คลายความวิตกกังวลจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และความวิตกกังวลจากการสูญเสียทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นภายในบ้านที่ลอยหายไปกับน้ำอีกด้วย