โคเออร์กาญจนบุรีส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเยาวชนผู้ลี้ภัย

   โคเออร์กาญจนบุรีส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเยาวชนผู้ลี้ภัย รวมถึงกระบวนการสร้างผู้นำในชุมชนโดยเริ่มต้นที่โรงเรียน ตลอดจน ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนเชิงสันติ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกกลุ่มเยาวชนในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยางและ บ้านถ้ำหินแห่งละ 22 คน มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมทุกสองเดือน โดยใช้สถานที่ในโครงการพื้นที่สร้างสรรค์เด็กของโคเออร์เพื่อรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสังคม เช่น กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม วันผู้ลี้ภัยโลก วันมิตรภาพ เป็นต้น

   ในการประชุมเยาวชนบ้านต้นยาง มีการประชุมขึ้นที่พื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กของโคเออร์ในวันที่ 18 พฤษภาคม เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทั้ง 22 คน และกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน

   ในการประชุมกลุ่มเยาวชนถ้ำหิน วันที่ 1 มิถุนายน ณ พื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กของโคเออร์ ทางกลุ่ม ตกลงว่าจะจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

   ต่อมาในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนถ้ำหิน ขึ้นที่โรงเรียนมัธยมบ้านถ้ำหิน มีเยาวชนเข้าร่วม 299 คนส่วนที่บ้านต้นยางจัดการเลือกตั้งในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 171 คน

สมาชิกกลุ่มเยาวชนประชุมวางแผนเตรียมงานเลือกตั้งที่บ้านถ้ำหิน เมื่อ1 มิถุนายน ที่พื้นที่สร้างสรรค์เด็กของโคเออร์

การเลือกตั้งคณะกรรมการเด็กและเยวชนจัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านถ้ำหิน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ร่วมสนับสนุนโดยโคเออร์ มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วม 299 คน

  

  

  

การเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ที่บ้านต้นยาง 21 มิถุนายน 2561