โคเออร์กาญจนบุรีและกิจกรรมอภิบาลผู้ลี้ภัย

   กิจกรรมอภิบาลผู้ลี้ภัยที่ผ่านมาของปี 2561 ได้แก่ จัดกิจกรรมค่ายคำสอนฤดูร้อนที่บ้านถ้ำหิน อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และที่บ้านต้นยาง อ. สังขละบุรี เมื่อเดือนเมษายน

   ในเดือนพฤษภาคม มีการสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนวันอาทิตย์ ที่บ้านถ้ำหิน ซึ่งดำเนินการโดยทีมงานของครูคำสอนเช่นเคย

   สำหรับที่บ้านต้นยาง โคเออร์ให้การสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง ได้แก่สังกะสี ไม้ เสาคอนกรีต และ ตะปู ในโอกาสที่ครูคำสอนและชาวบ้านมาร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงโบสถ์แม่พระแห่งสันติภาพ ที่บ้านต้นยาง อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้โบสถ์มีความแข็งแรงในการรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีกรรมในโบสถ์ และเพื่อเตรียมการฉลองวัดประจำปี ตลอดจน เตรียมสำหรับโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส ปลายปีอีกด้วย