โคเออร์สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาของเด็กยากจน

   เมื่อเดือนพฤษภาคมมาถึง เด็กนักเรียนเริ่มกลับเข้าโรงเรียนอีกครั้ง เป็นเวลาที่สำนักงานสนามของโคเออร์จะเริ่มเยี่ยมเยียนและมอบอุปกรณ์การศึกษาและชุดนักเรียนประจำปี

   สำหรับเด็กผู้ลี้ภัยยากจนในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวง และ แม่ละอูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โคเออร์แม่สะเรียงได้มอบอุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนแจกจ่ายชุดนักเรียนจำนวน 432 ชุด ให้กับเด็กนักเรียนหญิงจำนวน 221 คน เด็กนักเรียนชายจำนวน 211 คน ที่บ้านแม่ละอูน และ ได้มอบเครื่องแบบนักเรียน 453 ชุด ให้กับเด็กหญิง 233 คน และ เด็กชาย 220 คน ที่บ้านแม่ลามาหลวง

   สำหรับสำนักงาน โคเออร์อรัญประเทศ ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา จังหวัดสระแก้ว ได้รับทุนการศึกษาทั้งรายเดือนและรายปีจำนวน 125 ทุน และมีเด็กนักเรียนทุนในจังหวัดสุรินทร์อีกจำนวน 10 ทุน

   นอกจากนี้ โคเออร์ยังได้แจกจ่ายอุปกรณ์การศึกษา เช่น สมุด ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามอบให้กับโรงเรียนยากจนในเขตชายแดนของจังหวัดสระแก้วเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

มอบเครื่องแบบและอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กนักเรียนในการดูแลของโคเออร์แม่สะเรียง
ได้แก่ พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ละอูนและแม่ลามาหลวงเป็นประจำ

  

เยี่ยมเด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาของเด็กยากจนในจังหวัดสระแก้ว

  

เด็กนักเรียนทุนระดับประถมศึกษา

เยี่ยมบ้านสัมผัสชีวิตครอบครัวเด็กนักเรียน

  

  

  

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ใช้สมุดบริจาคที่ได้รับจากโคเออร์