โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลขึ้นที่บ้านอุ้มเปี้ยม

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในวัยเรียนที่บ้านอุ้มเปี้ยมในวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อให้ความรู้ในการเรื่องของสมุนไพรรักษาโรค การสร้างบ้านจำลองในป่า ทักษะในการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ ฝึกการสัมผัส การดมกลิ่น และการทรงตัว โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน เป็นเยาวชนหญิง 32 คน ชาย 28 คน