โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กในงานป้องกันภัยพิบัติในครัวเรือน

   เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 โคเออร์จัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กผู้ลี้ภัยในงานป้องกันภัยพิบัติ ด้วยการเตรียมถุงน้ำ ถุงทราย เพื่อการเตรียมความพร้อมระดับครัวเรือนในการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ที่บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีเด็กผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 91 คนเป็นเด็กหญิง 57 คน เด็กชาย 34 คน

  

   เจ้าหน้าที่โคเออร์กำลังอธิบายกิจกรรมที่เด็กๆสามารถมีส่วนร่วมระงับเหตุเบื้องต้นได้ ทำให้เด็ก ๆ มีความสนใจที่ตนเองสามารถทำประโยชน์ด้วยการบรรจุถุงน้ำ ถุงทราย ร่วมกับเพื่อน ๆ และนำไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาสด้วยตนเอง หลังจากรับฟังคำอธิบายกิจกรรมแล้ว เด็ก ๆ พากันสนใจลุกขึ้นและเข้ามาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

  

เด็กๆกระตือรือร้นรับอุปกรณ์และช่วยกันบรรจุน้ำและทรายใส่ถุง

  

หลังจากบรรจุเสร็จแล้ว เด็กๆ เดินนำถุงน้ำถุงทราย ไปแขวนตามบ้านในความดูแลของกลุ่มตัวเอง

  

  

เด็ก ๆ ช่วยกันแขวนถุงน้ำถุงทรายที่บ้านของผู้ด้อยโอกาส เป็นการเรียนรู้วิธีแสดงความช่วยเหลือต่อผู้อยู่ในภาวะลำบากกว่าตนเอง