โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมทักษะในการทำอาหารคาวหวานให้กับผู้ลี้ภัยเด็ก

   ในช่วงปิดภาคเรียนโคเออร์ได้จัดการอบรมให้กับเด็กผู้ลี้ภัยที่มามารวมตัวกันเรียนรู้ทักษะในการทำอาหารและขนมไทยจำนวน 4 อย่าง คือ ขนมต้ม ขนมกล้วยทอด ขนมบัวลอย และส้มตำ พื้นที่พักพิงแม่ลามาหลวง จัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม 128 คน เป็นเด็กหญิง 76 คน เด็กชาย 52 คน ส่วนพื้นที่ฯ แม่ละอูนจัดกิจกรรมวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีเด็กมาร่วมกิจกรรม 69 คน เป็นเด็กหญิง 47 คน เด็กชาย 22 คน

   ในการอบรม โคเออร์ได้แนะนำว่า ขนมแต่ละชนิด มีวิธีการทำตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมต่างให้ความสนใจ เห็นได้จากการลงมือจดสูตร วิธีการทำขนมแต่ละประเภท ส้มตำเป็นอาหารที่มีเด็กสนใจทำมากที่สุด รองลงมาคือ การทำขนมบัวลอย เนื่องจากความสนุกที่ได้ทำการปั้นแป้งข้าวเหนียวเป็นตัวบัวลอยหลากหลายสีสัน หลังจากที่แบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้ว เป็นการลงมือปฏิบัติทำขนม และมีเจ้าหน้าที่วิทยากรภายในกลุ่มช่วยสอน และแนะนำเคล็ดลับต่างๆในการทำเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดของสุขอนามัย เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญ ทุกคนจะได้ทำความสะอาดมือและเก็บผมให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำขนม

   กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองพื้นที่ ฯ มีความตั้งใจในการทำอย่างดีเยี่ยม คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งหน้าที่กันทำงานแต่ละส่วน มีการสอบถามการหาซื้อวัตถุดิบ การคิดดัดแปลงวัตถุดิบที่มีในชุมชน เช่น กล้วยแขกที่สามารถเปลี่ยนมาใช้มันทอดแทน การทำบัวลอยมีการใส่มะพร้าวเพิ่มความหวานมัน ฯลฯ ซึ่งหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว ผุ้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันบรรจุขนมใส่ถุงเพื่อนำไปให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่น

   สุดท้าย ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาเล่าถึงขั้นตอนการทำ ความยากง่าย รสชาติ การคำนวณต้นทุนการผลิต เพื่อหาราคาในการขายที่มีกำไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือประกอบอาชีพต่อไป


กิจกรรมสอนทำอาหารและขนมที่บ้านแม่ละอูน

  

  

  

  


กิจกรรมการอบรมการทำอาหารคาวหวานที่บ้านแม่ลามาหลวง