โคเออร์กับวันผู้ลี้ภัยโลก 2560

   33 ปีที่ COERR ทำงานช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบในประเทศเมียนมาร์ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นทีพักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง ตลอดแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ โคเออร์มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้หนีภัย เพื่อเราจะได้ก้าวไปด้วยกัน ไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก จัดที่ จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก จัดทีแค้มป์แม่ละ อ.แม่สอด จ.ตาก

กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก จัดทีแค้มป์นุโพ อ.แม่สอด จ.ตาก

โคเออร์ทำโครงการสร้างวิชาชีพให้กับผู้ลี้ภัย จนได้ผลผลิตและทำให้เกิดกิจกรรมสิ้นค้าผลิตและขายเองโดยผู้ลี้ภัย จัดงานควบคู่ไปพร้อมกับงานวันผู้ลี้ภัยโลก