โคเออร์แม่สะเรียงสงเคราะห์ผู้ลี้ภัยด้อยโอกาสและผู้ประสบอัคคีภัย

  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 15.00 น. ได้เกิดเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวง อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน ทำให้เสียหายทั้งหลัง โคเออร์ได้ทำการเยี่ยมเยียนให้การดูแลและมอบความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในความดูแลของโคเออร์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเพลิงไหม้ จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่วนลูกหลานปลอดภัย

 

นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน-มิถุนายน โคเออร์แม่สะเรียงได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ และ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจำนวน 52 ราย ที่ต้องการของใช้ในบ้าน เช่น ถังน้ำ เตา ปูนซีเมนต์ ตะปู เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย มอบอาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังเจ็บป่วย จัดกิจกรรมพบปะระหว่างผู้สูงอายุ และ แจกจ่ายเครื่องดื่มอาหารเสริม รวมทั้งซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุอีกด้วย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน โคเออร์ได้นำผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส จากพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวง และ บ้านแม่ละอูน พื้นที่ละ 50 ราย มาทำกิจกรรมด้านการเกษตรร่วมกัน พร้อมทั้งได้ทำการแจกจ่าย ปุ๋ยและ อุปกรณ์การเพาะปลูก เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้กลับไปปลูกพืชผักในบ้านของตัวเอง