โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

   วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีนี้โคเออร์และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวและผู้ลี้ภัยร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยเห็นความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีเพื่อประโยชน์ต่อทุกชีวิตในปัจจุบันและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้กับชนรุ่นหลัง

   กิจกรรมนี้ มีขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 370 คน เป็นหญิง 198 คน เป็นชาย 172 คน และที่บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 375 คน เป็นหญิง 190 คน และชาย 185 คน

 

พิธีเปิดประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ ผู้นำชุมชนผู้ลี้ภัย ได้กล่าวถึงความสำคัญของป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่รักษาสิ่งแวดล้อมและยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงสมควรปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้

หัวหน้าพื้นที่พักพิง ฯ มอบต้นไม้ให้กับผู้ลี้ภัยนำไปปลูกด้วยกันในพื้นที่สองจุด คือทางขึ้นโรงเรียนเขต 14 และบริเวณป่าต้นน้ำใกล้เขต 15 และ 16

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนร่วมเดินรณรงค์

 

เด็กนักเรียนผู้ลี้ภัยร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ บริเวณพื้นที่ลาดชันที่มีความเสี่ยงต่อดินพังทลาย

 

 

 

หัวหน้าพื้นที่พักพิง ฯ หัวหน้าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย และอาสาสมัคร ตลอดจน องค์กรเอกชน ร่วมกันปลูกต้นไม้

กิจกรรมปลูกป่าที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน โคเออร์และเด็กๆ ผู้ลี้ภัยร่วมกันปลูกต้นหูกวางในวันสิ่งแวดล้อมโลก

หลังจากหัวหน้าชุมชนผู้ลี้ภัย กล่าวเปิดงานแล้ว จากนั้น เด็กและชุมชนร่วมเดินรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

 

ปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนและรั้วสำนักงานสถานที่ต่างๆ