โคเออร์แม่ฮ่องสอนส่งเสริมกิจกรรมงานและอาชีพกลุ่มผู้ลี้ภัย

   โคเออร์แม่ฮ่องสอน ได้ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ลี้ภัยในโครงการฝึกอาชีพของโคเออร์ จัดกิจกรรมในโอกาสงานวันผู้ลี้ภัยโลก เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของกลุ่มต่อสาธารณชนและผู้ลี้ภัยด้วยกัน และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ตัวผู้ลี้ภัย ได้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการการพัฒนาตนเองในปัจจุบันและความสามารถในการนำความรู้ที่มีไปต่อยอดเมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในอนาคต อีกทั้งเป็นโอกาสในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม ทั้งสินค้าทางการเกษตร งานฝีมือ การออกร้านขายอาหาร การรับซื้อขยะ และรับสกรีนเสื้อ โดยมีการจัดงานขึ้น 3 วัน คือ วันที่ 20 วันที่ 23 และวันที่ 28 มิถุนายน 2560

   ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 มีการจัดงานวันผู้ลี้ภัยโลก ณ อาคารศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียน ICT จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งงานได้รับเกียรติจากท่านเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ โคเออร์ ได้ร่วมกับผู้ลี้ภัยนำผลผลิตมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้สนใจที่มาร่วมงานประมาณ 300 คน ทั้งประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนหลายแขนง

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน

ท่านรองฯ ถ่ายรูปร่วมกับคณะของโคเออร์ได้แก่ผู้แทนองค์กรทุน จาก สหภาพยุโรป คารีตัสสเปน และเจ้าหน้าที่โคเออร์

 

คณะโคเออร์ได้แก่ เจ้าหน้าที่โคเออร์ ผู้แทนแหล่งทุนจากสหภาพยุโรปและคารีตัสสเปนเข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้นักแสดงผู้ลี้ภัย

ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ลี้ภัยจากพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม

ผักปลอดสารจากพื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน

เด็กๆร่วมตอบคำถามเพื่อชิงของรางวัล

การแสดงของเยาวชนผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย

ภาพหมู่เจ้าหน้าที่องค์กรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงฯ ในงาน

   ในวันที่ 23 มิถุนายน มีกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกที่พื้นที่ ฯ บ้านใหม่ในสอย อ. เมือง โคเออร์และผู้ลี้ภัยกลุ่มฝึกอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้จัดงานออกร้านเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร อาหาร และอื่น ๆ ต่อผู้มาร่วมงานซึ่งมีประมาณ 2,500 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง องค์กรเอกชนต่าง ๆ และผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ

เจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทนองค์กรร่วมเปิดงาน

มีนักศึกษาและเยาวชนผู้ลี้ภัยมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ป้ายประชาสัมพันธ์ ในส่วนจัดแสดงกิจกรรมและผลผลิตของกลุ่มผู้ลี้ภัยเพื่อการพึ่งพาตนเอง

สินค้าทางการเกษตรของกลุ่ม

 

กิจกรรมของกลุ่มอาชีพร้านขายอาหาร

เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามรอยพ่อในเรื่องการจัดสรรทรัพยากร

จำหน่ายสินค้าผลผลิตของผู้ลี้ภัย

   ต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม มีการจัดงานขึ้นที่โบสถ์คาทอลิก โดยมีผู้มาร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประมาณ 400 คน มีการออกร้านแสดงกิจกรรมสร้างความรู้ต่างๆ ในส่วนของโคเออร์แม่ฮ่องสอนและผู้ลี้ภัยกลุ่มฝึกอาชีพ มีการจำหน่ายสินค้าผลิตผลของกลุ่ม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การสาธิตวิธีการทำอาหารสัตว์จากวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชม การสาธิตการวัดค่าของดิน และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อหารายได้ให้กลุ่ม ในงานยังมีกิจกรรมและการแสดงของเด็กๆผู้ลี้ภัย ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

การแสดงของผู้ลี้ภัยเด็ก

ป้ายเชิญชวนชมงาน

 

กลุ่มนำปลาและกบมาแสดงประกอบการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดู

 

กลุ่มเลี้ยงกบ ปลา และหมู สาธิตการทำอาหารสัตว์เลี้ยง

 

กลุ่มพิมพ์ลายเสื้อเปิดรับบริการสกรีนเสื้อให้ลูกค้าในงาน

 

กลุ่มร้านรับซื้อของใช้แล้วมาเปิดบริการรับซื้อขยะ

 

เด็กๆเล่นเกมตอบคำถาม และ จำหน่ายสินค้าของผู้ลี้ภัย